Callums broer en vader voegen zich bij de liberation Militia. Dat is een terroristenorganisatie gericht op het bevorderen van de gelijkheid tussen. (15) rai b1, kaur j, jacobs r, singh. "Tale of the tape". " Why jews see racism in Israel", christian Science monitor, 1 September 2009. (12) Belcaro., cesarone.

bevorderen engels wordt paracetamol ook tegen. Protecting people is both our aim and our motivation. Mdt levert u al meer dan 30 jaar de bescherming die u nodig heeft. Innovatie, kwaliteit en service staan hierbij.

Vertalingen van 'leveraging' in het gratis. Engels -nederlands woordenboek en vele andere nederlandse vertalingen. Vertalingen van 'verkenning' in het gratis Nederlands. Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. Vertalingen in context van wat mij opviel in Nederlands. Engels van reverso context: weet je wat mij opviel tijdens de rit? Vertalingen in context van deed of adherence. Engels -nederlands van reverso context: All members shall as a condition of membership enter assortiment into. Ok, waarom zijn heel joods Nederlands en Esther voet boos? Minbuza en Defensie bevestigen dat het een defensieattach in de Islamitische republiek van Iran.

bevorderen engels

Leveraging - nederlandse vertaling


Mdt levert u al meer dan 30 jaar de bescherming die u nodig heeft. Innovatie, kwaliteit en service staan hierbij voorop. Wij creëren producten en diensten die een gezond, plezierig en efficiënt werkklimaat bevorderen. Ons assortiment omvat onder andere loodschorten, loodbrillen en aanverwante artikelen. Onze producten weerspiegelen de constante drang naar verbetering en bewijzen eenvoudigweg dat mdt een leidende nivea positie in de markt heeft. Innovatieve producten, getest en voorzien van een optimale bescherming, met antibacteriële eigenschappen en gecombineerd met een eigen identiteit, uitgevoerd in modieuze dessins met een hoge functionaliteit. Talloze mensen vertrouwen dagelijks op de bescherming die onze producten bieden.

Bevorderen - nederlands-, engels, woordenboek


DutchDan de behoefte aan initiatieven om de mobiliteit van artiesten te bevorderen. More_vert Thirdly then, the need for measures to encourage the mobility of artists. More by other dictionary words.

bevorderen engels

More_vert These reports also contribute to the process of building confidence in the ict sector. DutchAls het gaat om het bevorderen van contacten tussen mensen moet men consequent zijn. More_vert When it comes to promoting contacts between people, consistency is required. Dutchik vind het zeer belangrijk dat wij die ontwikkeling bevorderen en versterken. More_vert I think that it is very important to encourage and intensify this process. DutchAl onze maatregelen moeten de toepassing van de beste praktijken en methodes bevorderen.

More_vert Any actions that we can take here must seek to enforce best practices and ideas. Dutchook het bevorderen van de regionale samenwerking moet een nieuwe impuls krijgen. More_vert The promotion of regional cooperation should also be given new impetus. Dutchde commissie zal uiteraard het hare doen om de activiteiten in dezen te bevorderen. More_vert Naturally the commission will do animal its best to ensure that progress is made. DutchHet octrooibeleid is een uitstekend instrument om onderzoek te bevorderen. More_vert A good patent policy is a particularly effective way of supporting research policy.

Bevorderen - vertaling Nederlands-, engels


More_vert The other was concerned with promoting the move to a more sustainable use of energy. Dutchde commissie zegt: ' de lidstaten bevorderen de terugwinning van energie '. More_vert The commission is saying that Member States'shall encourage energy recovery '. DutchFeit is dat we de mensenrechten in al onze externe betrekkingen moeten bevorderen. More_vert In fact, we should be promoting human rights in all our external relations.

DutchDe tweede optie is het bevorderen van efficiënt brandstofgebruik door vliegtuigmotoren. More_vert The second option is the improvement of the fuel efficiency of aviation engines. DutchOm het concurrentievermogen te waarborgen moeten wij innovatie bevorderen. More_vert If we want to ensure that Europe is competitive, we have to work on innovation. Dutch' bevorderen ' - de commissie dwingt de lidstaten tot verbranding over te gaan. More_vert 'Shall encourage ' - the commission is forcing Member States to introduce incineration. Dutchdeze verslagen bevorderen ook het herstel van het vertrouwen in de ict-sector.

Engels vertaald uit het Nederlands

Dutchik accepteer niet dat u zojuist suggereerde dat ik alcoholisme zou willen bevorderen. More_vert I do not accept that you could suppose for one moment that I support alcoholism. DutchEr bestaan instrumenten die de relokalisering zonder meer zouden bevorderen. More_vert A number of instruments exist that would undoubtedly encourage relocalisation. Dutchde ireland eu zal die benadering naar onze mening wel met kracht moeten bevorderen. More_vert we believe that the eu will have to be quite forceful in fostering this approach. DutchDe bedoeling van het tweede is het duurzaam gebruik van energie te bevorderen.

bevorderen engels

Bjorn, engels BjornEngels) Twitter

We commit ourselves to pursuing fair trade and further aid here in Parliament. More_vert In deze moeilijke situatie moet Europa zijn invloed aanwenden om de vrede te bevorderen. In this extremely problematic situation, europe's duty is to use its influence to further peace. Bevorderen (also: dienen ) Context sentences DutchDat pact mag niet bestaan uit strenge regels maar moet de stabiliteit bevorderen. More_vert This pact should not have rigid rules but should at least encourage stability. Dutchde eerste lijn is bevorderen van veiligheid biodermal en een goed bestuur, dat is belangrijk. More_vert The first strand is promoting security and good governance, which is important. Dutchde europese Unie moet deze evolutie afremmen in plaats van ze te bevorderen. More_vert The european Union should discourage this development rather than encourage.

Expand_more, thirdly, to advance the discussions on what will happen after 2012. More_vert, voorts willen we de biologische landbouw en de toepassing van nieuwe irrigatiesystemen bevorderen. We want to advance environmental farming and new irrigation systems. More_vert, onze taak op dit moment is - zoals ik steeds heb gezegd - het vredesproces te blijven bevorderen. Our challenge now, as I have always made clear, is to continue to advance the peace process. More_vert, bovendien zou het de integratie van vrouwen in de beroepsbevolking kunnen bevorderen. Expand_more finally, it could further integrate women into the labour lycium force. More_vert Wij zetten ons in voor het bevorderen van eerlijke handel en overige steun via het Parlement.

Promote - vertaling, engels - nederlands

Search verwijderen dictionary, more information, translations examples more_vert, zo bevorderen we wederzijdse toegankelijkheid zonder de innovatie te hinderen. Expand_more, this will promote interoperability without undermining innovation. Dit voorstel zal uiteindelijk ook de informatiemaatschappij bevorderen. This initiative will ultimately also help to promote the information society. Daarom zijn programma's die groei en werkgelegenheid bevorderen zo belangrijk. That is why programmes which promote growth and employment are very important. De derde is het overleg bevorderen over wat er na 2012 zal gebeuren.

Bevorderen engels
Rated 4/5 based on 558 reviews